Máy rửa chén công nghiệp Winterhalter P50

  • Dung tích bồn rửa: 28L
  • Chế độ rửa tiêu chuẩn: 2.4L/lần
  • Chế độ rửa kỹ: 3.8L/lần
Danh mục: