Máy rửa chén công nghiệp Winterhalter U50

  • Dung tích bồn rửa: 15.3L
  • Chế độ rửa tiêu chuẩn: 2.4L/lần
  • Chế độ rửa kỹ: 2.4L/lần
Danh mục: