Bếp âu 4 họng không có lò nướng

Kích thước: 606 x 790 x 350 mm

Kích thước đóng gói: 677 X 845 X 445 mm

Công suất gas: 80.000Btu/h

Khối lượng: 50Kg

Số họng: 4

Danh mục: